2018 | Kulturarvsåret

Under EU:s kulturarvsår fokuserade vi på det immateriella och det breddade kulturarvsbegreppet. Vi menar att kulturarven måste få leva och förändras. Vi samverkade med flera aktörer, inte minst Jönköping läns museum. De aktiviteter som fått en egen presentation i Galleriet är samtidigt ett led i vår önskan att uppmärksamma de immateriella värdena och berättelserna. Några…

0 kommentarer

2018 | Mother Tongue

I projekt ”Konsten att mötas” har vi arrangerat möten och kreativa samarbetsprocesser inom konst och kultur där konstnärer från Sverige och andra länder engagerats. Mother Tongue är titeln på en samling av videokonst med sex kvinnliga turkiska konstnärer med tydlig feministisk inriktning. Den genomfördes i samarbete med Riksförbundet Sveriges konstföreningar. I samband med utställningarna ordnade…

0 kommentarer

2017 | VALMÖJLIGHETER

På Österängens konsthall hölls en workshop, där Skådebanan var medarrangör, om att skapa en annan sorts hembygd. Sfäriska Skolan (Konstnären Ruben Wätte och Kaospiloten Lucas Grind) bjuder in till ett annorlunda politiskt samtal, som bygger på konstnärliga principer om deltagande och ett nyfiket undersökande snarare än behovet av att visa sig ha mer rätt än…

0 kommentarer