Våra uppgifter

  • Här kommer du lätt i kontakt med oss. Ditt meddelande skickas till ordföranden som besvarar eller tar ärendet vidare till styrelsen eller annan berörd part. Om det är en medlemsansökan från en organisation så kom ihåg att notera även organisationens namn och adress i rutan längst ner.

    Välkommen att höra av dig!
  • VerksamhetsledareMarie-Louise Weise
  • Mobil:0768692968

Lämna ett meddelande