Skådebanans historia

Skådebanan – ett äldre ord för teater – bildades 1910 som ett teaterkompani med folkbildningssyfte. De skulle genom turnéer runt i hela landet verka för att fler skulle få se kvalitativ teater. Idag arbetar vi med samtliga kulturgenrer och basen är de regionala föreningarna där, i princip, all verksamhet sker idag.

För Skådebanan är kultur omistligt i ett demokratiskt samhälle. Kultur får, och har, sitt värde genom att den kommunicerar; ställer frågor, lyssnar, provocerar till ifrågasättanden och ger nya perspektiv. Vi hyllar alla människors lika värde och vi verkar för att göra kultur tillgänglig för alla.<

Sveriges skådebanor
Riksskådebanans huvudorganisation Riksskådebanan arbetar övergripande med kulturfrågor i Sverige. De deltar i debatter och diskussioner om kulturella sakfrågor som berör folkbildning och demokrati. Varje år delas Riksskådebanans kultur-stipendium ut till en kulturorganisation eller person som har gjort avtryck genom sitt kulturarbete. I Sverige finns  åtta regionala Skådebanor. De har alla stor möjlighet att själva välja inriktning och fokus men samtliga grundas i det ursprungliga syftet – en folkbildande inställning till kulturens och kreativitetens värde för alla.

Riksskådebanan
Skådebanan Dalarna
Skådebanan Norrbotten
Skådebanan Stockholm
Skådebanan Södra regionen
Skådebanan Västra Götaland
Skådebanan Västmanland
Skådebanan Östergötland
Skådebanan Västmanland