Du visar för närvarande Konst, hus, gator och framtid

Konst, hus, gator och framtid

I Nässjö har vi genom åren genomfört ett flertal stadsvandringar med olika teman. Den offentliga konsten har alltid varit i fokus men blicken har också riktats på staden och stadens behov av nya mötesplatser, bostäder och verksamheter. Gatumiljöer och fastigheter behöver ständigt rustas upp och miljön göras tryggare. Skådebanan tillför ett viktigt perspektiv – kompetens och reflektion om konstens och kulturens värde i sammanhanget.

Flera av vandringarna har genomförts i samverkan med andra. Kultur- och fritidsförvaltningen i Nässjö kommun, stadsbyggnadskontoret i Nässjö kommun, Nässjö Idrottsförening, Svenska kyrkan, Nässjö Konstförening och Höglandets Zontaklubb.

Lämna ett svar