Bli medlem som regional organisation

En medlemsorganisation ska, enligt våra stadgar, vara regionalt verksam – eller ha ambitioner ditåt. Vi ser er som en långsiktig samverkanspartner för ömsesidig glädje och nytta. Ni kan exv. hyra teknisk utrustning, för utställningar eller att skapa egna videoberättelser, till ett rabatterat pris.
Medlem kan föreningar, organisationer och företag bli. Medlem betalar en avgift varje år, som faktureras.

Avgift Förening/företag/organisation: 200 kr/kalenderår