Bli medlem som enskild person eller lokal förening

Privatpersoner eller lokala föreningar kan gå med i Skådebanans vänner genom att betala in en engångsavgift.
Avgift Privatperson eller lokal förening: 50 kr som en engångsavgift

En enskild person eller en lokal förening betalar avgiften, utan anfordran, via bankgiro 821-4371 eller swish123 317 05 78. Markera betalningen med VÄN

När avgiften är betald aktiveras medlemskapet.