OM SKÅDEBANAN

Skådebanan – ett äldre ord för teater – bildades 1910 som ett teaterkompani med folkbildningssyfte. De skulle genom turnéer runt i hela landet verka för att fler skulle få se kvalitativ teater. Mer om historien kan du läsa på Riksskådebanans hemsida.

Självklart har en organisation som överlevt i mer än hundra år förändrats i takt med tiden och samhällsutvecklingen. Nu arbetar vi med samtliga kulturgenrer och basen är de regionala föreningarna där, i princip, all verksamhet sker idag. För Skådebanan är kultur omistligt i ett demokratiskt samhälle. Kultur får, och har, sitt värde genom att den kommunicerar; ställer frågor, lyssnar, provocerar till ifrågasättanden och ger nya perspektiv. Vi hyllar alla människors lika värde och vi verkar för att göra kultur tillgänglig för alla.

Riksskådebanans medlemmar är nationella organisationer samt de åtta regionala Skådebaneföreningarna i Skåne, Västra Götaland, Västmanland, Östergötland, Stockholm, Dalarna, Norrbotten och Jönköpings län. De har stor möjlighet att själva välja inriktning och fokus men samtliga grundas i det ursprungliga syftet – en folkbildande inställning till kulturens och kreativitetens värde för alla. Samtliga verkar i enlighet med samma stadgar. 

SKÅDEBANAN I JÖNKÖPINGS LÄN

Skådebanan i Jönköpings län bildades 2009. Vår verksamhet får pengar från Statens kulturråd och Region Jönköpings län. Vi ansöker årligen om medel, utifrån de kulturpolitiska mål som staten och Regionen antagit, och rapporterar löpande det vi gör för pengarna.

Både skäl och själ i det vi gör utgår från inställningen att kulturen är en förutsättning för att få bibehålla och utveckla ett demokratisk och hållbart samhälle. Vi menar att kultur, konstnärlig kompetens och kreativa verktyg kan bidra till att positivt utveckla människor, verksamheter och samhället i stort – en bättre värld helt enkelt.

SÅ HÄR ARBETAR VI

Som del av ett nationellt nätverk och med ett regionalt uppdrag är vår metod att i stor utsträckning arbeta via andra. Samverkan är vårt arbetssätt! Alla projekt, som syftar till att människor och samhälle ska växa i demokratisk och hållbar riktning med hjälp av kulturen och konstnärer, är välkomna att söka samverkan med oss. Vi menar att vi når  känslor och engagemang lättare genom konst och kultur. Tillgänglighet på alla plan är viktigt för oss.

 Vi samverkar med våra medlemsorganisationer men också med kommuner och det övriga civilsamhället. Har du en idé om samverkan i framtiden så finns ett formulär här på hemsidan klicka på Kontakta oss och skicka ett meddelande. Detta skickas automatiskt till ordföranden eller annan utsedd kontaktperson i styrelsen. 

Vi har byggt upp en teknikbank för att underlätta för små utställningsaktörer och andra att kunna erbjuda videokonst och arbeta med mediet. Medlemsorganisationer får rabatt. Fysiskt finns produkterna på Österängens konsthall i Jönköping. Läs mer om hur det fungerar och boka under Erbjudande/Boka teknik.

Medlemsorganisationer:

 • ABF Jönköpings län
 • Föreningen Konstgrafiker i Jönköping
 • Galleri KB Art
 • Internationell Poesifestival
 • Jönköpings läns Hembygdsförbund
 • Jönköpings läns Konstförening
 • Jönköpings läns Museum
 • Konstnärsföreningen Dymlingen
 • Min opera
 •  Riksteatern Jönköpings län
 • RSHM distrikt Jönköping
 
 • Rädda Barnen södra regionen
 • Sensus Östra Götaland
 • ShareMusic & Performing Arts
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Studio Silk Collective
 • Sveriges Konstföreningar Jönköpingsdistriktet
 • Synskadades Riksförbund i Jönköpings län
 • TEATERi
 • Teater Tabberas
 • Qom ut
 • Österängens konsthall

Är du aktiv i en organisation med regionala ambitioner, och som ser på kultur ungefär som vi gör, är du välkommen att bli medlem. Det kostar 200 kr per år. Klicka på Erbjudande/Organisationsmedlem och ansök. 

Som enskild person eller lokal förening kan du gå med i Skådebanans vänner. Då betalar du en symbolisk engångssumma som inträdesbiljett – 50 kr. Klicka på Erbjudande/Skådebanans vänner och anmäl dig. Som privatperson har du möjlighet att erbjuda och nyttja samåkning till kulturaktiviteter via privatbilar. Se under Erbjudande/Boka samåkning 

STYRELSE OCH FORMALIA

Föreningen har ingen anställd personal. I vissa lägen och för vissa projekt kan vi köpa tjänster. I de projekt där vi använder konstnärer eller kulturarbetare är vi angelägna om att de betalas i enlighet med branschens avtalade nivåer. Styrelsen arbetar ideellt. Vi har årsmöte i mars månad varje år och alla medlemsorganisationer kan utse ett röstande ombud.

Styrelse 2021 (mellan 21 mars 2021 och mars 2022)

Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Sekreterare:
Ledamot:
Vice sekreterare:
Ledamot:
Ersättare:
Ersättare:

Jon Hammarin-Heinpalu
Lisbeth Lindholm Vahtras
Helena Melin

Johanna Linder
Roland Englund
Inger Gustafsson
Dennis Ernst
Stina Nilsson
Karin Widerberg
Anna Henningsson
Evelina Dembacke

LÄNKAR

Stadgar

2020 verksamhetsåret

file-158878_640

2019 verksamhetsåret

file-158878_640

2018 verksamhetsåret