Skådebanan Småland

Riksskådebanan med regionala skådebanor och nationella medlemsorganisationer Skådebanan Småland bildades 2009. Vår verksamhet får pengar från Statens kulturråd och Region Jönköpings län. Vi ansöker årligen om medel, utifrån de kulturpolitiska mål som staten och Regionen antagit och rapporterar löpande det vi gör för pengarna.

Både skäl och själ i det vi gör utgår från inställningen att kulturen är en förutsättning för att få bibehålla och utveckla ett demokratisk och hållbart samhälle. Vi menar att kultur, konstnärlig kompetens och kreativa verktyg kan bidra till att positivt utveckla människor, verksamheter och samhället i stort – en bättre värld helt enkel.


Skådebanans historia

Skådebanan – ett äldre ord för teater – bildades 1910 som ett teaterkompani med folkbildningssyfte. De skulle genom turnéer runt i hela landet verka för att fler skulle få se kvalitativ teater. Idag arbetar vi med samtliga kulturgenrer och basen är de regionala föreningarna där, i princip, all verksamhet sker idag.

För Skådebanan är kultur omistligt i ett demokratiskt samhälle. Kultur får, och har, sitt värde genom att den kommunicerar; ställer frågor, lyssnar, provocerar till ifrågasättanden och ger nya perspektiv. Vi hyllar alla människors lika värde och vi verkar för att göra kultur tillgänglig för alla.<

Sveriges skådebanor
Riksskådebanans huvudorganisation Riksskådebanan arbetar övergripande med kulturfrågor i Sverige. De deltar i debatter och diskussioner om kulturella sakfrågor som berör folkbildning och demokrati. Varje år delas Riksskådebanans kultur-stipendium ut till en kulturorganisation eller person som har gjort avtryck genom sitt kulturarbete. I Sverige finns  åtta regionala Skådebanor. De har alla stor möjlighet att själva välja inriktning och fokus men samtliga grundas i det ursprungliga syftet – en folkbildande inställning till kulturens och kreativitetens värde för alla. 

Riksskådebanan
Skådebanan Dalarna
Skådebanan Norrbotten
Skådebanan Stockholm
Skådebanan Södra regionen
Skådebanan Västra Götaland
Skådebanan Västmanland
Skådebanan Östergötland

Så här arbetar vi

Som del av ett nationellt nätverk och med ett regionalt uppdrag är vår metod att i stor utsträckning arbeta via andra. Samverkan är vårt arbetssätt. Alla projekt, som syftar till att människor och samhälle ska växa i demokratisk och hållbar riktning med hjälp av kulturen och konstnärer, är välkomna att söka samverkan med oss. Tillgänglighet på alla plan är viktigt för oss.

Vi samverkar med våra medlemsorganisationer men också med kommuner och med det övriga civilsamhället. Har du en idé om samverkan i framtiden tveka inte att kontakta oss. 

Skådebanan Småland har även byggt upp en teknikbank för att underlätta för små utställningsaktörer och andra att hyra teknik. Medlemsorganisationer får rabatt.

Våra medlemsorganisationer

 • ABF Jönköpings län
 • Föreningen Konstgrafiker i Jönköping
 • Hand in hand for Women
 • Internationell Poesifestival
 • JONK! Scenkonst
 • Jönköpings litteraturhus
 • Jönköpings läns Hembygdsförbund
 • Jönköpings läns Konstförening
 • Jönköpings läns Museum
 • Kultivera
 • Konstnärsföreningen Dymlingen
 • Kulturföreningen Sticket
 • Minopera

   

 • Riksteatern Jönköpings län
 • Rosenlunds Herrgårds Vänner
 • Rädda Barnen södra regionen
 • Sensus Östra Götaland
 • ShareMusic & Performing Arts
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Studio Silk Collective
 • Sveriges Konstföreningar Jönköpingsdistriktet
 • Synskadades Riksförbund,
  Jönköpings län
 • Södra Vätterbygdens Konstrunda
 • Vuxenskolan Jönköpings län
 • Värnamo Folkhögskola
 • TEATERi
 • Teater Tabberas
 • Österängens konsthall
Vill er föreningen bli medlem i Skådebanan? Ansök här.

Styrelse och formalia

Styrelse 2023

Ordförande: Lisbeth Lindholm Vahtras
Kassör: Helena Melin Share Nusic & Performing Arts
Ledamöter
Johanna Linder, Österängens konsthall
Roland Englund, Konstnärsföreningen Dymlingen
Anna Persson Kjellersted, Riksteatern Jönköpings län
Inger Gustafsson, Jönköpings läns konstförening
Wolfgang Veit, Min Opera
Dennis Ernst, Synskadades riksförbund i Jönköpings län
Christina Moths
Suppleant: Vakant
Suppleant:
Vakant

Stadgar

2020 verksamhetsåret

file-158878_640

2019 verksamhetsåret

file-158878_640

2018 verksamhetsåret