Du visar för närvarande 2019 | Tvärkonstnärligt program med Studio Silk

2019 | Tvärkonstnärligt program med Studio Silk

Studio Silk är ett spännande inslag i länets kulturutbud. Verksamheten drivs av bildkonstnären Helena Boström och dansaren Stina Nilsson. Studio Silk poppar upp som en oas mitt i citymiljön. Besökarna får en mångsidig upplevelse av kultur och de lägger stor vikt vid att kombinera en rad olika konstnärliga uttryck med varandra. Samtidigt som de lokala professionella aktörerna ges möjlighet att synas bjuds också spännande kulturarbetare in från utlandet och presenterar därmed helt nya uttryck och kombinationer som inte tidigare setts.

I samband med programmet 2019 gav Skådebanan i Jönköpings län Studio Silk möjlighet att bjuda in Klaus Janek, ett av Berlins största namn inom sin genre – elektroakustisk musik/ljudkonst baserad på improvisation som uttrycksmedel. Klaus gav en föreställning i samarbete med Helena Boström – liveteckning och dansarna Stina Nilsson och Isabell Karlsson. Han gav också en solokonsert då han berättade om de konceptuella idéer han arbetar med i sin musik.

Samverkan med Studio Silk

Lämna ett svar