Du visar för närvarande 2018 | Konsten att mötas, Gnosjö

2018 | Konsten att mötas, Gnosjö

2018 i Gnosjö

I projekt ”Konsten att mötas” har vi arrangerat möten och kreativa samarbetsprocesser inom konst och kultur där konstnärer från Sverige och andra länder engagerats. Utöver Gnosjö har vi medverkat till att videoverken i utställningen ”Mother Tongue” visats i Mariannelund på Konsthall Betel och på Österängens Konsthall.

Då ”Mother Tongue” visades i Gnosjö lade vi i Skådebanan till ett antal aktiviteter. Vi deltog i visningar för elever från SFI och ungdomar i gymnasiet. Vidare bjöd vi in till en sammankomst full av konst och reflektion. Shiva Anoushirvani föreläste under rubriken ”Tystade kvinnor inom kulturen”. Hon har sin utgångspunkt i författarinnan Virginia Wolf och hennes resonemang om kvinnors behov av ”ett eget rum”, fysiskt eller ekonomiskt. Anoushirvani är bildkonstnär baserad i Stockholm. Hon arbetar främst med rörliga bilder, installationer, fotografi och performance. I sitt konstnärskap berör Anoushirvani ofta makt och maktlöshet, minne, historia och arv. Under en tid har hästen, ridsporten och landskapet varit centrala symboler i hennes konst. Dessa har ofta framställts som konnotationer i relation till makt, ojämn resursfördelning, genus, arv och minne. Hon forskar på Kungliga konsthögskolan på temat Arbete inom ramen för projektet “Work a Work”, med stöd av Vetenskapsrådet.

Ander Rydell, författare och journalist, talade över ämnet ”Yttrandefrihet – hot – kultur – konst”. Han tog oss med till Egypten och den arabiska våren 2011. Framför allt i Kairo men även i andra städer förekom mycket väggmålningar. Väggar utomhus var fortfarande en plats där man kunde uttrycka sin åsikt. Ena natten målade det islamska brödraskapet sina bilder och några nätter senare lade de revolutionära till sitt budskap. Utifrån detta och ett exempel från Afghanistan pekade föreläsaren på hur vi i Sverige allt för länge trott – Detta händer inte i Sverige! Men hot mot konstnärer blir allt vanligare. Han menar att vi i Sverige borde ta upp och, på allvar, diskutera definitionen av ordet yttrandefrihet. Det innebär inte att du får säga vad som helst till din nästa.

Läs mer Länk till Verksamhetsberättelse 2018

Samverkan med: Gnosjö kommun

Lämna ett svar