Du visar för närvarande 2018 | 70 år sedan raskravallerna, de s k Tattarekravallerna

2018 | 70 år sedan raskravallerna, de s k Tattarekravallerna

2018 var det 70 år sedan de s k Tattarekravallerna ägde rum i området runt Östra Torget i Jönköping. För att uppmärksamma händelsen ordnade Skådebanan i Jönköpings län och konstnären Mario Rojas en tillfällig konstinstallation. Detta gjordes i anslutning till Rojas skulptur Resandefolket på Hovrättstorget. Vi gjorde även en egen utställning utifrån texter ur Majgull Axelssons bok Jag heter inte Miriam. Den visades på Hovrättstorget den 17 och 18 mars.

På detta sätt använder vi konsten som utgångspunkt för att belysa en aktuell samhällsfråga. En dragspelare bidrog till uppmärksamheten genom att spela musik från den zigenska traditionen.

Lämna ett svar