Du visar för närvarande 2017 | ”ART BY FRIENDS” HUSKVARNA

2017 | ”ART BY FRIENDS” HUSKVARNA

”Art by Friends” drevs av ABF, Jönköpings län och Huskvarna FF. Målgruppen för projektet var barn och ungdomar som bor i Huskvarna, framför allt i den del som kallas Huskvarna Söder. Detta är ett mångkulturellt område. De nyanlända och asylsökande barnen börjar sin skolgång i Södergårdsskolan och Alfred Dalinskolan och introduceras på olika sätt till fritidsgården och civilsamhället.

Skådebanan i Jönköpings län bidrog till ”Art by Friend” genom att finansiera konstnären Helena Imland Blom. Hon har en omfattande konstnärlig utbildning och lång pedagogisk erfarenhet. Genom kontinuerliga samtal tillförde hon synpunkter på motiv, förhandsskisser, materialval och utförande. Stolta ungdomar och föräldrar förevisade sitt verk för besökande press, intresserade grannar och många kompisar. Vi bidrog till integration, gemenskap och nya möten genom måleri!

Lämna ett svar