Skådebanan Småland

Skådebanan Småland bildades 2009. Vår verksamhet får pengar från Statens kulturråd och Region Jönköpings län. Vi ansöker årligen om medel, utifrån de kulturpolitiska mål som staten och Regionen antagit och rapporterar löpande det vi gör för pengarna.

Både skäl och själ i det vi gör utgår från inställningen att kulturen är en förutsättning för att få bibehålla och utveckla ett demokratisk och hållbart samhälle. Vi menar att kultur, konstnärlig kompetens och kreativa verktyg kan bidra till att positivt utveckla människor, verksamheter och samhället i stort – en bättre värld helt enkelt.