Du visar för närvarande 2019 | Dialog

2019 | Dialog

Jönköping länsmuseum hade en spännande genreöverskridande idé – en dance-performance i samspel med konstutställningen ”På spaning – en vandring bland konsten på museet”. Hur kan två konstdiscipliner samverka, influeras av varandra men även vara två åtskilda verk? Hur kan den mänskliga kroppen och kroppsrörelser förändra upplevelsen och förståelsen för konstverk i utställningen?

Dansaren Emma Strandsäters förberedelser och instudering skedde i utställningshallen och skedde inför öppen ridå. Under våren var det dags för flera publika evenemang.

Dansaren går in och ut ur de olika danserna. Hon flyttar dem runt i rummet, placerar dem noga, observerar och känner efter. En efter en får danserna finnas i rummet och dansaren samspelar med verket. Varje enskilt dansverk har sin historia, sin dansare och sin kropp. Dansen tar sin tid, dansaren tar sin plats och kroppen tar form. Tillsammans utforskar de konsten att vara med kroppen i rum och rörelse, en konstform som försvinner i samma stund som den blir till.

Samverkan mellan Jönköpings länsmuseum, Skådebanan i Jönköpings län samt Kultur och utveckling dans, Region Jönköpings län.

Lämna ett svar