Du visar för närvarande 2020 – Året då pandemin slog till

2020 – Året då pandemin slog till

Som alla förstår har Corona-pandemin påverkat verksamheten på många plan. Att kulturen som bransch, kulturarbetarna och, naturligtvis, även publiken har påverkats är väldigt tydligt. Situationen har också påverkat våra arbetsformer. De digitala mötena har för det mesta fungerat bra men spontana samtal och kreativa meningsutbyten har varit svårare. Ibland har vi försökt finna säkra sätt att mötas ansikte mot ansikte i små grupper för att få höra naturliga röster, skratta lite och både få och ge stimulans åt varandra.

Lämna ett svar