Du visar för närvarande En egen röst

En egen röst

Demokrati- och yttrandefrihetsprojekt En egen röst startade 2020. Vi såg att det demokratiska samtalet blev mer polariserat och tonen allt råare. Den digitala värld vi lever i kräver att vi alla stärker kunskaper och förmågor att bli mer motståndskraftiga mot desinformation och propaganda. I projektet jobbar vi med rörlig bild, film, och ger människor ett konkret verktyg för sina berättelser. Genom konstnärlig metodik kommer man till insikter om sig själv och den värld man lever i. I förlängningen stärker vi rösten genom eventuell publicering i något fora.

Vi valde två pilotgrupper – unga (14 – 17 år) och äldre (60+). Efter anpassningar till Corona-situationen kunde vi genomföra båda kurserna med deltagare från flera kommuner i regionen. Båda höll till i Vuxenskolans fina och luftiga lokaler i Nässjö.

Film Camp för unga genomfördes under sommaren. Tolv unga skapade filmer under ledning av videokonstnär Felice Hapetzeder. Kursen arrangerades som feriepraktik och fick stöd av Region Jönköping. För de äldre sökte vi finansiering från Familjen Kamprads stiftelse och vi kunde starta grundkursen som planerat i oktober med videokonstnär Christian Immonen som ledare. Vi använde formen studiecirkel. Precis när den planerade fortsättningskursen för de äldre skulle starta i november kom de striktare restriktionerna. Detta gjorde att vi var tvungna att tänka om och vi arbetar med en digital variant av del 2 under mars-april-maj 2021. Därefter ska vi utvärdera våra erfarenheter för att använda i en utveckling i framtiden.

Lämna ett svar