Du visar för närvarande Kulturspår i Småland – en app som ger dig kulturen i handen

Kulturspår i Småland – en app som ger dig kulturen i handen

Skådebanan vill göra konst och kultur tillgängligt för fler. Därför har vi skapat en digital guide Kulturspår i Småland, en app som laddas ner på App Store eller Google Play.

Utvecklingen har skett i samverkan med app-leverantören OnSpotStory, Turistcenter i Nässjö samt Kulturgatan och Österängens konsthall.

  • Spår 1: Väggmålningarna i Nässjö
    Många väggar i Nässjö pryds av stora väggmålningar – elva just nu. För att fler ska kunna ta del av både målningar och kunskap runt verk och konstnär har vi samlat det i en digital guide. De flesta av verken målades för ganska länge sedan, från 1970-talet och några år framåt, några är mer samtida. I samband med att Nässjö firade 100 år 2014 beslutades att den gamla traditionen skulle återupptas. Den första moderna målningen invigdes just 2014 och sedan dess har ytterligare fyra gjorts.
  • Spår 2: Möbel- och kulturhistoria i Bodafors
    Här berättar vi om Kulturgatan, det fantastiska kulturarv och den unika möbelhistorien i Bodafors. Orten är sprängfylld med berättelser och varje hus, varje gata bär större eller mindre spår av hantverkskunnande och trähantverk. Bakom varumärket och besöksmålet Kulturgatan står Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors. Initiativtagarna – Leif Burman, snickarmästare och dekopör, och Mikael Löfström, inredningsarkitekt och formgivare, – samt all personal och de många volontärerna önskar dig välkommen varje dag under sommarsäsongen samt sporadiskt under resten av året. www.kulturgatan.se
  • Spår 3: Naturen tar över – Österängen Jönköping
    Österängens Konsthall gick i början på 2019 ut med ett Open Call till projektet som ska undersöka Österängens och biosfärområdet Östra Vätterbranternas biologiska och sociala förutsättningar ur ett konstnärligt perspektiv. Det ska resultera i ett antal offentliga gestaltningar. Nio konstnärer har valts ut. De representerar olika praktiker och samtliga har på något sätt intresserat sig för ämnet biologisk mångfald och relationen människa- natur-samhälle. Nu i början av juli är det tre verk på plats – Ekskolan, Mulmholkar och Österängens öppna utekök. Under sommaren läggs nya verk in och appen är tillgänglig var helst du befinner dig och är publicerad tills vidare. Officiell invigning den 18 september.

 

Lämna ett svar