Du visar för närvarande Kriminalvården – kultur för livet

Kriminalvården – kultur för livet

Kultur för livet är ett nyskapande kulturprojekt inom kriminalvården, som genomförs tillsammans med övriga regionala Skådebanor i Sverige. Syftet med projektet är att öppna dörrarna till konst och kultur och genom konstnärligt skapande ge möjlighet till reflektion, utforskande, gemenskap och utveckling.

I detta projekt utvecklar vi metoder för att med kultur som verktyg stärka självkänsla och social kompetens hos individer som är frihetsberövade samt bidra till en positiv inställning till att förändra sin livsstil. Projektet går in med övertygelsen om att en person som tar del av kultur och upptäcker sina egna kreativa möjligheter kan få större motivation att förändra sin livsstil.

I Jönköping län kommer verksamheten ske på Sis-boendet Stigby på Visingsö där man kommer arbeta med musik och text.

Projektet sker med medel från Postkodstiftelsen.

Lämna ett svar