Du visar för närvarande 2017 | VALMÖJLIGHETER

2017 | VALMÖJLIGHETER

På Österängens konsthall hölls en workshop, där Skådebanan var medarrangör, om att skapa en annan sorts hembygd. Sfäriska Skolan (Konstnären Ruben Wätte och Kaospiloten Lucas Grind) bjuder in till ett annorlunda politiskt samtal, som bygger på konstnärliga principer om deltagande och ett nyfiket undersökande snarare än behovet av att visa sig ha mer rätt än de andra som ingår i samtalet. Arbetet sker utifrån Ruben Wättes nyskapande hembygdsbok Visit Norrtuna.

Ruben Wätte är konstnär och Lucas Grind har en treårig utbildning som kaospilot. Båda arbetar med förändring inuti folks sociala sammanhang, en sorts folkbildning. Syftet var att föra in frågor om kulturpolitik och arbete med kulturmiljöer i den politiska debatten redan ett år före valet. De utgick från en bild av en politisk debatt under valrörelsen, mer en tuppfäktning än något du som väljare kan ta del av för att veta vad du skall rösta på. Vad gör vi för fel? Kan det vara så att de långsamma inte får plats i politiken? En av deltagarna påpekade att han i sitt arbete mött många som hade svårt att tala i eller inför en grupp och han menade att vi inte är bra att höra de tystas röster.

Ruben Wätte menar att konstnärer skulle kunna beskrivas som några som ser mer. Kanske kan de få dig att stanna upp. Vi människor är mestadels effektiva, logiska och fokuserade. Det tillståndet måste få variera med lugnare, öppnare och mer nyfikna inslag

Lämna ett svar