Kulturspår i Småland – en app som ger dig kulturen i handen

Kulturspår i Småland – en app som ger dig kulturen i handen

Skådebanan vill göra konst och kultur tillgängligt för fler. Därför har vi skapat en digital guide Kulturspår i Småland, en app som laddas ner på App Store eller Google Play.

Utvecklingen har skett i samverkan med app-leverantören OnSpotStory, Turistcenter i Nässjö samt Kulturgatan och Österängens konsthall.

  • Spår 1: Väggmålningarna i Nässjö
    Många väggar i Nässjö pryds av stora väggmålningar – elva just nu. För att fler ska kunna ta del av både målningar och kunskap runt verk och konstnär har vi samlat det i en digital guide. De flesta av verken målades för ganska länge sedan, från 1970-talet och några år framåt, några är mer samtida. I samband med att Nässjö firade 100 år 2014 beslutades att den gamla traditionen skulle återupptas. Den första moderna målningen invigdes just 2014 och sedan dess har ytterligare fyra gjorts.
  • Spår 2: Möbel- och kulturhistoria i Bodafors
    Här berättar vi om Kulturgatan, det fantastiska kulturarv och den unika möbelhistorien i Bodafors. Orten är sprängfylld med berättelser och varje hus, varje gata bär större eller mindre spår av hantverkskunnande och trähantverk. Bakom varumärket och besöksmålet Kulturgatan står Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors. Initiativtagarna – Leif Burman, snickarmästare och dekopör, och Mikael Löfström, inredningsarkitekt och formgivare, – samt all personal och de många volontärerna önskar dig välkommen varje dag under sommarsäsongen samt sporadiskt under resten av året. www.kulturgatan.se
  • Spår 3: Naturen tar över (under arbete)
    Österängens Konsthall gick i början på 2019 ut med ett Open Call till projektet som ska undersöka Österängen och biosfärområdets biologiska och sociala förutsättningar ur ett konstnärligt perspektiv och som ska resultera i ett antal offentliga gestaltningar. Nio konstnärer har valts ut. De representerar olika praktiker och samtliga har på något sätt intresserat sig för ämnet biologisk mångfald och relationen människa- natur-samhälle.

Under projektets gång kommer det tredje spåret att fyllas.

Lämna ett svar