2018 | Konsten att mötas, Nässjö

2018 i Nässjö I projektet ”Konsten att mötas”, har vi arrangerat möten och kreativa samarbetsprocesser inom konst och kultur där konstnärer från Sverige och andra länder engageras. I januari bjöd vi till en träff och vände oss särskilt till kommunala förvaltningar som skola, bibliotek och kultur, lokala och regionala kulturutövare, konstföreningarna och andra utställare i…

0 kommentarer

2018 | 70 år sedan raskravallerna, de s k Tattarekravallerna

2018 var det 70 år sedan de s k Tattarekravallerna ägde rum i området runt Östra Torget i Jönköping. För att uppmärksamma händelsen ordnade Skådebanan i Jönköpings län och konstnären Mario Rojas en tillfällig konstinstallation. Detta gjordes i anslutning till Rojas skulptur Resandefolket på Hovrättstorget. Vi gjorde även en egen utställning utifrån texter ur Majgull…

0 kommentarer

2018 | Konsten att mötas, Gnosjö

2018 i Gnosjö I projekt ”Konsten att mötas” har vi arrangerat möten och kreativa samarbetsprocesser inom konst och kultur där konstnärer från Sverige och andra länder engagerats. Utöver Gnosjö har vi medverkat till att videoverken i utställningen ”Mother Tongue” visats i Mariannelund på Konsthall Betel och på Österängens Konsthall. Då ”Mother Tongue” visades i Gnosjö…

0 kommentarer

2018 | Kulturarvsåret

Under EU:s kulturarvsår fokuserade vi på det immateriella och det breddade kulturarvsbegreppet. Vi menar att kulturarven måste få leva och förändras. Vi samverkade med flera aktörer, inte minst Jönköping läns museum. De aktiviteter som fått en egen presentation i Galleriet är samtidigt ett led i vår önskan att uppmärksamma de immateriella värdena och berättelserna. Några…

0 kommentarer

2018 | Mother Tongue

I projekt ”Konsten att mötas” har vi arrangerat möten och kreativa samarbetsprocesser inom konst och kultur där konstnärer från Sverige och andra länder engagerats. Mother Tongue är titeln på en samling av videokonst med sex kvinnliga turkiska konstnärer med tydlig feministisk inriktning. Den genomfördes i samarbete med Riksförbundet Sveriges konstföreningar. I samband med utställningarna ordnade…

0 kommentarer

2017 | VALMÖJLIGHETER

På Österängens konsthall hölls en workshop, där Skådebanan var medarrangör, om att skapa en annan sorts hembygd. Sfäriska Skolan (Konstnären Ruben Wätte och Kaospiloten Lucas Grind) bjuder in till ett annorlunda politiskt samtal, som bygger på konstnärliga principer om deltagande och ett nyfiket undersökande snarare än behovet av att visa sig ha mer rätt än…

0 kommentarer