2019 | Syntolkning Följa John

Tillgänglighet på alla plan är viktigt för Skådebanan. Vi är glada för att vi kunde stötta Jönköpings länsmuseum i arbetet med att utveckla en mer tillgänglig version av sin utställning Följa John. Arbetet gjordes i nära samverkan med Synskadades Riksförbund i Jönköpings län. Genom den syntolkning som gjorts med hjälp av bland annat 3D-reliefer av…

0 kommentarer

2019 | Dialog

Jönköping länsmuseum hade en spännande genreöverskridande idé - en dance-performance i samspel med konstutställningen ”På spaning – en vandring bland konsten på museet”. Hur kan två konstdiscipliner samverka, influeras av varandra men även vara två åtskilda verk? Hur kan den mänskliga kroppen och kroppsrörelser förändra upplevelsen och förståelsen för konstverk i utställningen? Dansaren Emma Strandsäters…

0 kommentarer

2019 | Tvärkonstnärligt program med Studio Silk

Studio Silk är ett spännande inslag i länets kulturutbud. Verksamheten drivs av bildkonstnären Helena Boström och dansaren Stina Nilsson. Studio Silk poppar upp som en oas mitt i citymiljön. Besökarna får en mångsidig upplevelse av kultur och de lägger stor vikt vid att kombinera en rad olika konstnärliga uttryck med varandra. Samtidigt som de lokala…

0 kommentarer